platforma MLS

FAQ

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Rejestracja w systemie wymiany ofert PlatformaMLS

PlatformaMLS jest częścią systemu HouseResponder, dlatego też po naciśnięciu „Załóż konto” zostaniesz przeniesiony do ekranu rejestracji dla biur nieruchomości w systemie HouseResponder, który jest projektem dedykowanym biurom nieruchomości oraz deweloperom i służy do prowadzenia działań reklamowych wśród klientów zainteresowanych nabyciem nieruchomości.

Rejestracja w systemie HouseResponder dla biur nieruchomości jest całkowicie bezpłatna, nie jest też wymagane zawieranie umowy. Aby dołączyć do systemu wymiany ofert PlatformaMLS wystarczy, że po utworzeniu konta zalogujesz się do swojego panelu zarządzania w HouseResponder i w zakładce PlatformaMLS naciśniesz „Aktywuj dostęp do PlatformaMLS”. Wcześniej zostaniesz poproszony przez system o doładowanie swojego konta oraz podanie danych do wystawienia faktury. Konto możesz doładować dowolną kwotą (min. 100 zł netto), która w całości i bezterminowo będzie dostępna na Twoim koncie do prowadzenia działań reklamowych w systemie HouseResponder oraz do płatności za korzystanie z systemu PlatformaMLS. W ciągu 7 dni od doładowania konta otrzymasz od nas również fakturę VAT na wpłaconą kwotę.

Przyznawanie dostępu pracownikom biura nieruchomości

W panelu zarządzania biuro nieruchomości ma możliwość tworzenia dedykowanych kont dla swoich pracowników. Biuro może nadać swoim pracownikom dostęp do konta w systemie HouseResponder (bezpłatnie) oraz w systemie PlatformaMLS (dostęp płatny według cennika), dzięki czemu każdy z doradców w biurze będzie miał możliwość niezależnego korzystania z obu systemów.

Udostępnianie ofert do współpracy w systemie wymiany ofert

Ustawienia ogólne udostępniania ofert w systemie PlatformaMLS

W ustawieniach ogólnych biuro nieruchomości może wybrać zasięg widoczności udostępnionych ofert dla innych biur z dokładnością do województw/a lub miasta. Istnieje też możliwość wyselekcjonowania jednostkowych biur nieruchomości, które chcemy aby miały wgląd do udostępnionych przez nas ofert. Innymi słowy system daje wiele możliwości współpracy i tylko od biur nieruchomości zależy na jaki model współpracy się zdecydują.

Wprowadzanie ofert do systemu PlatofrmaMLS

Do systemu wymiany ofert nieruchomości mogą być dodawane poprzez eksporty z programów do obsługi biura (Platforma MLS i HouseResponder obsługują wszystkie dostępne obecnie na rynku programy do eksportów ofert). Oferty do obu systemów mogą być też wprowadzane ręcznie.
Do systemu wymiany ofert mogą być wprowadzane zarówno oferty z umowami otwartymi jak i na wyłączność. Przy każdej ofercie jest informacja o rodzaju umowy oraz warunkach współpracy.

Statystyki z przeglądania udostępnionych ofert przez inne biura nieruchomości

Oferty udostępnione przez biuro nieruchomości w systemie wymiany ofert są na bieżąco monitorowane przez system, dzięki czemu zarówno każda odsłona jaki i przesłanie takiej oferty do klienta przez inne biuro jest odnotowywana, a biuro udostępniające ofertę ma pełen wgląd w statystyki odsłon. W statystykach odsłon biuro może zobaczyć dla każdej ze swoich ofert: datę odsłony, datę przesłania, imię i nazwisko klienta, biuro nieruchomości którego doradca przeglądał/przesyłał ofertę wraz z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu oraz adresem e-mail tego pośrednika nieruchomości.

Przeglądanie ofert udostępnionych przez inne biura nieruchomości

Oferty udostępnione do współpracy przez inne biura nieruchomości mogą być przeglądane przez każdego doradcę posiadającego dostęp do systemu PlatformaMLS. Dodatkowym ułatwieniem jest przeglądanie ofert z poziomu klienta poszukującego, dla którego wcześniej zostało założone indywidualne konto w systemie, co znacząco wpływa na efektywność pracy.

Tworzenie kont dla klientów poszukujących

Poszukując oferty dla konkretnego klienta, istnieje możliwość utworzenia dla niego w bazie systemu indywidualnego konta klienta, dzięki czemu praca w systemie będzie znacznie bardziej efektywna. Na indywidualnym koncie klienta oznaczane są oferty wysłane do klienta, możliwe jest dodawanie ofert do wysłania, oznaczane są oferty nowe oraz konto takie daje wiele innych praktycznych funkcji ułatwiających pracę pośrednikom nieruchomości. Dodatkowo konto takie uwzględniane jest przy tworzeniu cotygodniowych raportów dla każdego doradcy posiadającego dostęp do systemu wymiany ofert.

Różnice pomiędzy widokiem prezentacji dla klienta, a widokiem roboczym

System umożliwia pracę w widoku roboczym oraz widoku prezentacji dla klienta.

Widok roboczy

W tym widoku wszystkie oferty prezentowane są z logo biura nieruchomości oraz z danymi kontaktowymi pośrednika, który udostępnił ofertę w platformie MLS. Przy każdej ofercie są również widoczne informacje o warunkach współpracy.

Widok prezentacji dla klienta

Jest to widok przeznaczony do pracy z klientem w systemie, przez co niektóre zakładki są ukryte i informacje nie są pokazywane. W tym widoku wszystkie oferty prezentowane są z logo i danymi kontaktowymi pośrednika, który dokonuje prezentacji np. klientowi w biurze nieruchomości i pokazuje oferty na ekranie monitora. W widoku prezentacji (czyli z danymi kontaktowymi pośrednika przesyłającego ofertę) prezentowane są dane klientom po przesłaniu w mailu.

Automatyczne powiadomienia o nowych dopasowaniach dla klientów poszukujących

W każdym tygodniu do każdego pracownika biura nieruchomości posiadającego dostęp do PlatformyMLS przesyłany jest raport z informacją o nowych ofertach jakie pojawiły się w systemie i ich dopasowaniach do klientów poszukujących dla których zostały założone indywidualne konta.

Wysyłanie ofert z bazy systemu do klientów

System umożliwia bezpośrednie wysyłanie ofert do klientów. Wystarczy, że pośrednik zaznaczy oferty które chce przesłać do danego klienta i naciśnie wyślij. Oferty zostaną przesłane klientowi w widoku prezentacji. Każda wysłana oferta zostanie również oznaczona jako wysłana na koncie klienta.

Zniżki na wysyłanie ofert w systemie HouseResponder

Biura nieruchomości, które aktywują usługę wymiany ofert otrzymają zniżki na wysyłanie ofert i powiadomień w systemie HouseResponder. Zniżka jest przyznawana automatycznie i jest aktywna przez cały okres kiedy biuro posiada aktywny dostęp do systemu PlatformaMLS.

Dokonywanie płatności

Płatności za korzystnie z systemu dokonywane są na zasadzie Pre-Paid. Biuro nieruchomości może doładować swoje konto dowolną kwotą (min. 100 zł netto), która w całości i bezterminowo będzie dostępna na koncie biura do prowadzenia działań reklamowych w systemie HouseResponder oraz do płatności za korzystanie z systemu PlatformaMLS. W ciągu 7 dni od doładowania konta biuro otrzyma również fakturę VAT na wpłaconą kwotę.
Za korzystanie z systemu PlatformaMLS pobierane są opłaty w postaci obciążania konta biura nieruchomości zgodnie z przedstawionym cennikiem. Biuro nieruchomości może w dowolnej chwili zrezygnować z korzystania z systemu PlatformaMLS, wówczas naliczanie opłat zostanie wyłączone, jak również w dowolnym momencie aktywować system PlatformaMLS.

Dołącz

Zapraszamy do zapoznania się z drugim z naszych projektów dla biur nieruchomości